Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4709 – 23/10/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 – 23/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.