Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 5900/16-12-2021, η υπ. Αριθμ. 86179 – 23/11/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, με τίτλο : “Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2021“.