Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ σε φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 6370 – 31/12/2021, η υπ’ Αριθμ. 109405 – 31/12/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο: “Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2021-22.”.