Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την Κεντρική Βάση δεδομένων για τις Δημοτικές Εκλογές

Δημοσιεύθηκε, ηΥπ’ Αριθμ. Πρωτ. 71607/31-08-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον “Καθορισμό τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων.”.