Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4011 – 18/9/2020 η υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 – 17/9/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας – Εσωτερικών, με θέμα: “Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.”.