Καθορισμός λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις Δημοτικές Εκλογές

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 4879/02-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. 64742/01-08-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα τον “Καθορισμό της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών.”.