Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και τη Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1328 – 22/03/2022, η υπ’ Αριθμ. 26460 – 18/03/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Επικρατείας, με τίτλο: “Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς»”.