Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 74715/11-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα “Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκδίδονται εώς και  δέκα μέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Eπισημαίνεται επίσης πως ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων, η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών κ.λπ., γίνονται βάσει των αποφάσεων καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και συνεπώς η προθεσμία των δέκα  ημερών δεν πρέπει  να εξαντληθεί.