Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1670- 23/04/2021, η υπ’ Αριθμ. 165090-14/04/2021 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο: “Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για
τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί”.