Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 3288/18-05-2023, η Υπ’ Αριθμ. 49377/15-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, με θέμα τον ” Καθορισμό αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023″.