Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων για την αποτροπή κινδύνου Πυρκαγιάς

Δημοσιεύτηκε, το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 31904 Φ.700.1 – 26/05/2022 Έγγραφο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο: “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».”.

Στο Έγγραφο, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της υπ΄ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 1301 ), τις ενέργειες των Δήμων, τη διαδικασία καθαρισμού των Οικοπέδων και τη διαδικασία απομάκρυνσης των βλαστικών αποβλήτων που παράγονται από τα κλαδέματα και την αποχλόαση της ποώδους βλάστησης και των λοιπών καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή Αντικειμένων.