Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας Περιοχών της Επικράτειας και στις 28/01

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 207 – 27/01/2022, η υπ’ Αριθμ. 14939 – 27/01/2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: “Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 14934/26.1.2022 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας: «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας Περιοχών της Επικράτειας την 27η και την 28η Ιανουαρίου 2022“.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση καταργεί την υπ’ αρ. 14934/26.1.2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 27η και την 28η Ιανουαρίου 2022» (Β’ 201) και ορίζει “την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022, ως ακολούθως:

1. Στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης αναστέλλεται η λειτουργία: α) των ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, στις περιοχές στις οποίες, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία και των δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, β) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, γ) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και δ) των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας

2. Στην Περιφέρεια Αττικής αναστέλλεται η παροχή των υπηρεσιών διανομής τροφίμων σε καταναλωτές και ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier) με δίκυκλα οχήματα.