ΙΚΑ για Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους Παρόχους για την υλοποίηση του Προγράμματος της Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

04/01/2013

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους Παρόχους για την υλοποίηση του Προγράμματος της Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.