ΙΚΑ Αρ.Πρωτ.Π15/9 Oδηγίες για την διαδικασία έκδοσης αποφάσεων έγκρισης της συμμετοχής των συνταξιούχων στο Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.

7/01/2013

Oδηγίες για την διαδικασία έκδοσης αποφάσεων έγκρισης της συμμετοχής των συνταξιούχων στο Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.