Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚΒ’ 5223/28-08-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Φ.10/93782/Δ1/28-08-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με θέμα τις “Ιδρύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024”.