Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου Τομέα και άλλες επείγουσες Ρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/222/οικ.1425/30.1.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιουνται οι διατάξεις του ν. 4807/2021, που εισάγουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την Τηλεργασία, με τις οποίες προσδιορίζονται το θεσμικό πλαίσιο αυτής και ειδικότερα οι βασικές αρχές της τηλεργασίας, ο καθορισμός του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής, καθώς επίσης η διαδικασία για την παροχή τηλεργασίας και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων που τηλεργάζονται.