Η 84η Εγκύκλιος των μέτρων κατά της COVID-19 από το ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/224/οικ.1742 – 2/02/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (84η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ).”.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι από τις 27/3, παύει η ισχύς του μέτρου της υποχρεωτικότητας της διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, για τους ανεμβολίαστους και μη πλήρως εμβολιασμένους υπαλλήλους του Δημοσίου, πλην όσων εργάζονται σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας.

Επιπλέον, αναφορικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης υπαλλήλου με COVID-19, η οποία θεσπίστηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), επισημαίνεται ότι παραμένει σε ισχύ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας και των κλειστών δομών κοινωνικής φροντίδας όσο και για το σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, δεδομένου ότι δεν έχει επί του παρόντος καταργηθεί με άλλη νομοθετική ρύθμιση.