υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 216 /οικ.16463 – 18/10/2022