υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 206 /οικ. 6824 – 02/05/2022 Εγκύκλιος