Η 71η Εγκύκλιος των μέτρων κατά της COVID-19 από το ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/194/οικ.280 – 07/01/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)”.

Στην Εγκύκλιο διευκρίνίζεται πως: “Εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή όταν εκδοθεί πιστοποιητικό νόσησης, μετά την πάροδο των προβλεπόμενων ημερών, οι υπάλληλοι, για τη δικαιολογημένη απουσία από την Υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, θα πρέπει να επιδεικνύουν στις οικείες Δ/νσεις Προσωπικού τα εν λόγω πιστοποιητικά. Επισημαίνεται ότι, για τη διάρκεια της παραμονής των υπαλλήλων σε περιορισμό για τους ανωτέρω λόγους, εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιες για την παροχή οδηγιών σχετικά με την απομόνωση των υπαλλήλων και τον χρόνο και τον τρόπο διακοπής αυτής, είναι οι Υπηρεσίες του ΕΟΔΥ”.