Η 69η Εγκύκλιος των μέτρων κατά της COVID-19 από το ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660 – 22/12/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (69η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)”.

Εντός της Εγκυκλίου, και προκειμένου η Υπηρεσία να γνωρίζει το στάδιο εξέλιξης της διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες να συμπληρώσουν το συνημμένο υπόδειγμα Πίνακα με τα σχετικά στοιχεία, τόσο για τις ίδιες και για τους εποπτευόμενους φορείς τους, το αργότερο έως 28 Δεκεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ypes.gov.gr.