Η 60η Εγκύκλιος των μέτρων κατά της COVID-19 από το ΥΠ.ΕΣ. – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530 – 13/09/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού.”.