Η εγκύκλιος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε3

29/04/2015

 

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1097/2015, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014, ύστερα με τις μεταβολές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος με τον Ν. 4172/2013.