«Αναβάθμιση: Ο Δήμος Φυλής εφαρμόζει πιλοτικά το νέο λογιστικό πλαίσιο»