Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. το 2021 (Ανασκόπηση)

Το 2021 αποδείχθηκε ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. Αρκετοί νέοι φορείς εμπιστεύθηκαν την εταιρεία μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Δήμος Νότιας Κέρκυρας, Δήμος Πολυγύρου, Δήμος Σίφνου, Δήμος Φαιστού κ.α..

Στα εμβληματικά έργα αυτής της χρονιάς ανήκουν:

  • Δήμος Φυλής: Πιλοτική εφαρμογή για πρώτη φορά σε ελληνικό Δήμο, του νέου Λογιστικού Πλαισίου φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018), που βασίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Δήμος Πολυγύρου: Καταγραφή για πρώτη φορά σε ελληνικό Δήμο, των βασικών διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοσιονομικής Διαχείρισης
  • Δήμος Ναυπλιέων: Εκκαθάριση 7.000 δηλώσεων διόρθωσης τ.μ. με πάνω από 700.000 ευρώ ετήσιο όφελος
  • Δήμος Σκιάθου: Εκπόνηση του 1ου ελληνικού Voluntary Local Review (VLR), με το οποίο ο Δήμος ευθυγραμμίζει τη στρατηγική του με τους 17 SDGs, σε συνεργασία με την PlanBe και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πραγματοποίηση πάνω από 100 σεμιναρίων πανελλαδικά, για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (N.4412/2016 – Ν.4782/2021), με κύριο εισηγητή τον Θανάση Παζαρλόγλου.

Βελτιώθηκε σημαντικά η ψηφιακή παρουσία της εταιρείας:

Με βάση την Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών για το 2021:

  • Το 98% θα πρότεινε την εταιρεία σε συνεργάτη, ενώ
  • Το 87% έχει πολύ καλή εικόνα για την εταιρεία συνολικά.

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Συμμαχίας για τις ανθρώπινες πόλεις του μέλλοντος (Alliance for Smart Cities) και την πρώτη επιτυχημένη εμφάνισή της στην Έκθεση Beyond 4.0 στη Θεσσαλονίκη.

Ως ένα από τα μόλις 88 μέλη του UN Global Compact στην Ελλάδα, της επίσημης οργάνωσης του ΟΗΕ, όπου εταιρείες αναλαμβάνουν δράση για την επίτευξη των 17 SDGs, εκπονήσαμε Ετήσιο Απολογισμό Βιωσιμότητας 2020, σε συνεργασία με την PlanBe.

Όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα, αποκρυσταλλώθηκαν στην αύξηση κατά 9% του κύκλου εργασιών (1.575.673,60 ευρώ).

Το 2022 ακόμη ψηλότερα!