Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. ανάμεσα στις 1.000 εταιρείες του Early Adopter Programme του UN Global Compact

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της στρατηγικής της απόφασης να αναλάβει δράση για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs), υιοθέτησε το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) στις 4 Μαΐου του 2020.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία διεθνώς, με στόχο την ευθυγράμμιση της στρατηγικής και της λειτουργίας των οργανισμών με τις οικουμενικές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και την ανάληψη δράσης που προάγουν τους κοινωνικούς στόχους.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών έχουν υιοθετήσει πάνω από 14.000 οργανισμοί διεθνώς, 94 εκ των οποίων εδρεύουν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.

Οι συμμετέχοντες, ανάμεσα στα άλλα, οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως Απολογισμό Βιωσιμότητας (Communication on Progress – CoP).

Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του Communication on Progress 2023, δημιουργήθηκε το Early Adopter Programme, και επιλέχθηκαν 1.000 εταιρείες διεθνώς, ανάμεσά τους και η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., για να χρησιμοποιήσουν πρώτες τη νέα βελτιωμένη ψηφιακή πλατφόρμα CoP και να παράσχουν σχόλια για τη βελτίωσή της.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα CoP θα επιτρέπει την κατανόηση, τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την αποκάλυψη της πρόοδό των Οργανισμών ως προς τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και τη συμβολή τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Παρακολουθήστε το μήνυμα της Sanda Ojiambo, CEO & Executive Director του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) σχετικά με το νέο Communication on Progress (CoP):

Introducing the new Communication on Progress – Coming 2023 – YouTube

Ευχαριστούμε θερμά την PlanBe για την καθοριστική συμβολή της για την ανταπόκρισή μας στην εν λόγω προσπάθεια.