Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ αναλαμβάνει δράση για τους SDGs

Ο κόσμος μας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Οι παγκόσμιες προκλήσεις οι οποίες διαμορφώνονται από τις τάσεις των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας που επηρεάζουν όλους μας σε κάθε πτυχή της ζωής μας, καθιστούν το μέλλον πιο δύσκολα προβλέψιμο, ειδικά τώρα με την έξοδο από την πανδημία.

Όλα, όμως, εξαρτώνται από το τι πραγματικά κάνουμε αυτή τη στιγμή. Απαιτούνται άμεσες ενέργειες, ιδίως από τον επιχειρηματικό κόσμο για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, στόχος μας είναι να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων και στον πλανήτη μας, υιοθετώντας σταδιακά ένα πιο υπεύθυνο, ηθικό και συνεκτικό οικονομικό και επιχειρηματικό μοντέλο, που θα στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης οικονομικής και κοινωνικής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Μάιο του 2020 γίναμε μέλος της μεγαλύτερης διεθνούς πρωτοβουλίας επιχειρήσεων για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) «UN Global Compact», ευθυγραμμίζοντας τη στρατηγική μας με την Agenda 2030 του ΟΗΕ. Η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα εξελίσσεται γύρω από τις υπεύθυνες επιχειρησιακές λειτουργίες, την ευημερία των εργαζόμενων μας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παρουσιάζοντας ήδη σημαντικά αποτελέσματα.

Το 2021 κάναμε πράξη τη δέσμευσή μας, καταρτίζοντας τον 1ο ετήσιο Απολογισμό Βιωσιμότητας, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων στρατηγικής PlanBe, βασιζόμενοι στη διεθνή εμπειρία και στα πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative).

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τέτοιου είδους πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, χωρίς τη συμβολή των οποίων είναι αδύνατη η δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας.