ΠΟΘΕΝ: Ημερομηνίες Τροποποίησης καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022

Όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του pothen.gr, η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις καταστάσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες: 23/3, 30/3, 6/4 και 13/4.