Ημερίδα ΕΚΔΔΑ – ΚΕΔΕ, για την εκπαίδευση Αιρετών και στελεχών Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ: 6628/6.12.2022 Εγκύκλιος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για την συμμετοχή σε Ημερίδα με τίτλο: «Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τους/τις Αιρετούς/ές και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία θα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, από τις 09:30 έως τις 14:30, και με την οποία επιδιώκεται ένας νέος κύκλος επιμόρφωσης για τους αιρετούς των ΟΤΑ Α’ βαθμού, μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων.

Η Ημερίδα, απευθύνεται σε:

  • Δημάρχους, Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων & Αιρετούς (Αντιδημάρχους, Προέδρους φορέων Δήμων, μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Τοπικών Συμβουλίων και Κοινοτικών Συμβουλίων)
  • Τεχνοκράτες (Γενικούς Γραμματείς, συμβούλους δημάρχων)
  • Υψηλόβαθμα στελέχη δήμων (Προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων)
  • Προέδρους και μέλη Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής, υποβάλλονται μέχρι και τις 13.12.2022 .