Ημερίδα για εργαζόμενους φορέων Γενικής Κυβέρνησης

29/8/2016

 

Ο Δήμος Περιστερίου και η εταιρεία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ», σας καλούν στην εκπαιδευτική ημερίδα που συνδιοργανώνουν για εργαζόμενους και αιρετούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ – Μονάδες Υγείας – Λοιπά ΝΠΔΔ), την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Περιστερίου (στάση Μετρό Περιστέρι).


Πρόγραμμα Ημερίδας:

 

8:30 – 9:00: Ώρα προσέλευσης

9:00 – 9:30: Χαιρετισμοί

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: «Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

9:30 – 10:00, εισηγητής: Σταύρος Λιάππης, Οικονομολόγος – Λογιστής, Σύμβουλος φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε


ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: «Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

10:00 – 12:00, εισηγητής: Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος, Γ.Γ. του Δήμου Ωραιοκάστρου

 

12:00 – 12:15: Διάλειμμα

12:15 – 14:00: Ερωτήσεις-Απαντήσεις

 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα ονόματα των συμμετεχόντων μέχρι 15/09/2016

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Θεοδοσοπούλου, τηλ.: 210.85.40.914-941, Fax: 210.85.47.718, E-mail: info@anavathmisi.gr