Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2022

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ. 4578 – 26/05/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τίτλο: “Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική Περίοδο 2022”.