Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει με την Υπ’ Αριθμ.Γ3 ΕΑΔΗΣΥ/2024 τη σύμφωνη γνώμη της, περί διατάξεων σχεδίου ΚΥΑ κατά το οποίο τροποποιείται η Υπ’ Αριθμ. 98979 ΕΞ 2021/10-08-2021 για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α 44).