Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3766-13/08/2021, η υπ’ Αριθμ. οικ. 98979 ΕΞ 2021 – 10/08/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εθνικής Άμυνας- Εσωτερικών- Υποδομών και Μεταφορών- Επικρατείας, με τίτλο: “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)“.