Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 6607 – 21/12/2022 η υπ’ αριθμ. οικ. 188204 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Επικρατείας με τίτλο: “Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών”.