Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων e-Ε.Φ.Κ.Α.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1754 – 7/5/2020 η υπ’ Αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας – Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικράτειας με θέμα: “Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.”