Ε.Σ.Κ.: Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/744/οικ.4290 – 10/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020”