Ε.Ε.Τ.Α.Α: Οδηγίες Καταγραφής Προσωπικού Προγράμματος “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση”

Δημοσιεύθηκε, στις 02/11/2023 Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ, σχετικά με τις Οδηγίες για την καταγραφή προσωπικού της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023 – 2024.