Ε.Ε.Τ.Α.Α: Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων προγράμματος Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Με Ανακοίνωσή της, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους του προγράμματος “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και  ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, πως τα οριστικά αποτελέσματα  θα αναρτηθούν στην σελίδα της  μετά τις 20/08/2023