Μη κατηγοριοποιημένο

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

image_pdfimage_print
  1. Έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 29 – 12/3/2020 “Διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού COVID 19”
  2. Απόφαση-Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.-1648-17.03.2020 : ” Μερική αναστολή της λειτουργίας της ΕΑΑΔΗΣΥ Προσαρμογή σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο. “
  3. Έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1722-20.03.2020 : ” Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορ ω νοϊού COVID 19. “