Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.80/2016 στους Δήμους

Με εγκύκλιό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (αρ. πρωτ….