Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4207- 12/09/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570 – 12/09/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Εθνικής Άμυνας- Παιδείας και Θρησκευμάτων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας- Προστασίας του Πολίτη- Πολιτισμού και Αθλητισμού- Δικαιοσύνης- Εσωτερικών- Ψηφιακής Διακυβέρνησης- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Επικρατείας, με τίτλο: “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν  εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας”.