Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities), της μεγαλύτερης ετήσιας εκδήλωσης, με έδρα τις Βρυξέλλες, αφιερωμένη στην περιφερειακή διακυβέρνηση.

Συμμετέχετε στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των πολιτών, των πόλεων και των περιφερειών.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι μια ετήσια τετραήμερη εκδήλωση κατά την οποία οι πόλεις και οι περιφέρειες επιδεικνύουν την ικανότητά τους να προωθούν την ανάπτυξη και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, να εφαρμόζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου διακυβέρνησης.

Η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική ευκαιρία επικοινωνίας και δικτύωσης, φέρνοντας σε επαφή περιφέρειες και πόλεις από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών εκπροσώπων τους, αξιωματούχων και ακαδημαϊκών.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων θα παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους στους εκπροσώπους των πόλεων για το πώς:

  • να αναλύσουν προβλήματα
  • να προγραμματίσουν δράσεις
  • να βρουν πόρους
  • να εφαρμόσουν δράσεις και να μετρήσουν τα αποτελέσματα
  • να διαχειριστούν τους αρμόδιους φορείς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των αστικών στρατηγικών

Το 2019, η εκδήλωση έφτασε τους 9000 συμμετέχοντες και περισσότερες από 330 συνεδρίες, το οποίο δείχνει τις δυνατότητες της εκδήλωσης ως ένα μέσο επικοινωνίας σε σχέση με την ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής στην ΕΕ, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για το γεγονός ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν καθοριστικό ρολό στη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων εδώ.

Πηγή: planbe.com.gr