Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

Δημοσιεύθηκε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 05/09/2023 Δελτίο Τύπου κατά το οποίο ανακοινώνεται η υλοποίησης της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία δύναται η ευκαιρία στους δημόσιους φορείς καθώς και στους οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης, να δημοσιεύσουν στην ηλεκτρονική σελίδα https:/https://esdw.eu/ πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που διοργανώνουν κατά την χρονική περίοδο μεταξύ 18/09 έως 08/10 οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση και υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs).