Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/1-08-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον ” Ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024″.

Με βάση την ως άνω Εγκύκλιο, οι υποβολή των αιτημάτων εκτελείται σε 2 κύκλους:

  1.  Κύκλος Προγραμματισμού Τακτικού Προσωπικού 2024
  2.  Κύκλος Προγραμματισμού Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού 2024

Ο κάθε κύκλος θα εχει 2 στάδια:

  • ΣΤΑΔΙΟ 1: Υποβολή αιτήσεων (για το τακτικό προσωπικό το στάδιο αυτό διαρκεί από 1-8-2023 έως 23-8-2023)
  • ΣΤΑΔΙΟ 2: Έλεγχος αιτήσεων (για το τακτικό προσωπικό το στάδιο αυτό διαρκεί από 24-8-2023 έως 30-8-2023)

Διευκρυνίζεται πως τα αιτήματα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου,καθώς και  του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου, ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης και προσωπικού επί θητεία, θα υποβληθούν στον ξεχωριστό «ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2024», που πρόκειται να ακολουθήσει άμεσα.