Ετήσιες πλέον οι Συγκεντρωτικές

30/09/2016

 

Με Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ της 25ης Απριλίου 2016, η υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών καθίσταται ετήσια από το 2016 και μετά. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές του προηγούμενου και μέχρι τέλος Απριλίου διορθώνονται οι αποκλίσεις μεγαλύτερες των 100 ευρώ προ ΦΠΑ.

Για τις Συγκεντρωτικές του 2015, παρατάθηκε για ακόμα μια φορά η προθεσμία υποβολής, με Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ (7/10/2016), μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016. Η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων, παραμένει ίδια, δηλαδή μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2016 (ΠΟΛ.1051/2016 – ΦΕΚ Β’ 1260-28/4/2016). Προσοχή: η διόρθωση αφορά μόνο τις αποκλίσεις των Εξόδων και όχι των Εσόδων. 

 

Θυμίζουμε, πως σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ (30/09/2016), είχε παραταθεί εκ νέου η προθεσμία μέχρι 7 Οκτωβρίου 2016.

Επίσης με παλαιότερο Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ (29/10/2015), είχε παραταθεί η προθεσμία υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015, όπως και η προθεσμία διόρθωσης αποκλίσεων, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2015. Όπως επίσης και η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του ημερολογιακού έτους 2015, μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2016, ενώ οι τροποποιητικές μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2016.

Είχε προηγηθεί η ΠΟΛ.1053 – 27/2/2015 (ΦΕΚ Β’ 376 – 18/3/2015), που τροποποίησε την ΠΟΛ. 1022 – 7/1/2014 (ΦΕΚ Β’ 179 – 31/1/2014) ” Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”, και ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις θα υποβάλλονταν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015, ενώ η τροποποιητική δήλωση προμηθευτών μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015 (με μετέπειτα Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ – 16/9/2015 δινόταν παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015 και 30 Νοεμβρίου 2015 αντίστοιχα). Τέλος, δεν απαιτείται διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική τους αξία ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα 10 ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1092 – 17/4/20105 (ΦΕΚ Β’ 780 – 04/05/2015), οι καταστάσεις του α, β’ και γ’ τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015, θα υποβάλλονταν μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015. Διόρθωση αποκλίσεων δεν απαιτείται, εφόσον η συνολική τους αξία ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των Συγκεντρωτικών εδώ