Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού έτους 2022

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6316/06-11-2023 η Ετήσια έθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με θέμα την “Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού έτους 2022”