υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/985 /οικ. 6404 – 19/04/2022