υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/978 /οικ. 4749 – 23/03/2022 Εγκύκλιος