ΕΣΚ: Έναρξη έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του ν. 4873/2021

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/978 /οικ. 4749 – 23/03/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Έναρξη έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του Ν. 4873/2021.”.

Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 31 του ν. 4873/2021 «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας της Συνεδρίασης της 1ης Μαρτίου 2022, αναφορικά με το αίτημα του φορέα Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση προς κάλυψη προσωρινών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4819/2021, εγκρίθηκαν οι αιτούμενες θέσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής, παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).

Για την ορθή εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου του ΕΣΚ, έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιες Oδηγίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στην σχετική ιστοσελίδα της Απογραφής- Κινητικότητα, στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.