ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Εξαίρεση από την υποχρέωση Απογραφικής Διαδικασίας της Ψηφιακής Οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Δημοσιεύθηκε η από 16.11.2022 Ανακοίνωση από το Π.Σ. Εργάνη, η οποία αναφέρει την εξαίρεση των φορέων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ από την υποχρέωση απογραφικής διαδικασίας της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.